+607-253-4000

Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan

Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor 

 

Maklumat terkini berkaitan dengan penularan pendemik COVID-19:

 

BIL TAJUK

MUAT TURUN

TARIKH MUAT NAIK

 1. Garis Panduan Operasi Sektor Pengangkutan Dan Logistik Sepanjang Tempoh PKPB  icon PDF  03 Jun 2020
 2. Soalan Lazim (FAQ) Berkaitan PKPB Kementerian Pengangkutan Malaysia icon PDF  02 Jun 2020
 3. Proses Kemasukan Dan Kuarantin 'Person Under Surveillance' (PUS) Yang Tiba Dari Luar Negara Bermula 01 Jun 2020    
   3.1  Soalan Lazim (FAQ) Berkaitan Proses Kuarantin Rakyat Malaysia Dari Luar Negara - Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) icon PDF  02 Jun 2020
   3.2 Surat NADMA Proses Kemasukan Dan Kuarantin 'Person Under Surveillance' (PUS) Yang Tiba Dari Luar Negara Bermula Dari 01 Jun 2020 icon PDF  02 Jun 2020
   3.3  Garis Panduan Proses Kemasukan Dan Kuarantin 'Person Under Surveillance' (PUS) Yang Tiba Dari Luar Negara Bermula Dari 01 Jun 2020 icon PDF  02 Jun 2020
 

 3.4  Surat Aku Janji Dan Indemniti Orang Di Bawah Pengawasan (Person Under Survellance) - Warganegara

icon PDF  02 Jun 2020
   3.5  Letter of Undertaking And Indemnity Person Under Surveillance - Malaysians (English Version) icon PDF  
 

 3.6  Surat Aku Janji Dan Indemniti Orang Di Bawah Pengawasan (Person Under Surveillance) - (Bukan Warga Negara / Pemastautin Tetap / Warganegara Yang Menanggung Sendiri

icon PDF 02 Jun 2020
   3.7  Letter of Undertaking And Indemnity Person under Surveillance - (Non-Malaysian Citizen / Permanent Resident / Self-Paying Malaysian Resident) (English Version) icon PDF  
4.

Warta Kerajaan Persekutuan P.U. (A) 147

- Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah Di Dalam Kawasan Tempat Berjangkit) 2020 

icon PDF  02 Jun 2020

 

 

BERITA DAN PENGUMUMAN

      mygovernment3     MOT    johor port3    PTP3    kastam 450px   imigresen JATA    Jabatan Laut JATA    Revised MDEC logo     masa3   mampu3

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image