+607-253-4000

Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan

Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor 

  1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016
  5. 2015
  6. 2014
  7. 2013
  8. 2012
  9. 2011
  10. 2010
  BIL. NOTIS PERKARA NOTIS
Bil. 47/2016
Bil. 46/2016 Penambahbaikkan Lembaga Pelabuhan Johor - Port Community System (LPJPCS)
Bil. 45/2016 Pelaksanaan Port Traffic Monitoring System (PTMS) & Penetapan Penggunaan GPS (GSM) Pada Lori Bermuatan Kontena di Pelabuhan (Pelabuhan Johor -JPS dan Pelabuhan Tanjung Pelepas - PTP)
Bil. 44/2016 Perlaksanaan VGM di Pelabuhan (Johor Port Berhad-JPB dan Pelabuhan Tanjung Pelepas-PTP)

Bil. 35/2016

Bil. 09/2016 (PTP)

 

 

 

 

Pengendalian Kargo Pukal Pepejal Berdasarkan Kod Antabangsa Kargo Pukal Pepejal Maritim (IMSBC)

Pengendalian Kargo Pukal Pepejal Berdasarkan Kod Antabangsa Kargo Pukal Pepejal Maritim (IMSBC)

Notis Perkapalan Malaysia NPM 11/2014

Appendix A

Appendix 1 - Resolution MSC 354 (92)

Appendix 2

Bil. 36/2016

Bil. 08/2016 (PTP)

Pengendalian Dagangan Berbahaya UN NO. 3166 Dan UN NO. 3171

Pengendalian Dagangan Berbahaya UN NO. 3166 Dan UN NO. 3171

Bil. 37/2016

Bil. 10/2016 (PTP)

Maklumat Berkenaan Kargo Berbahaya Habuk Zink / Serbuk Zink

Maklumat Berkenaan Kargo Berbahaya Habuk Zink / Serbuk Zink

Bil. 38/2016

Bil. 11/2016 (PTP)

Pemakaian Pindaan 37-14 International Maritime Dangerous Goods (IMDG CODE)

Pemakaian Pindaan 37-14 International Maritime Dangerous Goods (IMDG CODE)

Bil. 39/2016

Bil. 12/2016 (PTP)

Keperluan Permit Untuk IMO Class 1, 6.2, 7 Dan Bahan Buangan Berbahaya

Keperluan Permit Untuk IMO Class 1, 6.2, 7 Dan Bahan Buangan Berbahaya

Bil. 40/2016

Bil. 13/2016 (PTP)

Pengkelasan Serat, Sayuran, Kering Sebagai Kargo Berbahaya Di Bahawah Kod IMDG

Pengkelasan Serat, Sayuran, Kering Sebagai Kargo Berbahaya Di Bahawah Kod IMDG

      mygovernment3     MOT    johor port3    PTP3    kastam 450px   imigresen JATA    Jabatan Laut JATA    msc3    masa3   mampu3

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image