+607-253-4000

Jalan Mawar Merah 2, Pusat Perdagangan

Pasir Gudang 2, 81700 Pasir Gudang, Johor 

 1. 2020
 2. 2019
 3. 2018
 4. 2017
 5. 2016
 6. 2015
 7. 2014
 8. 2013
 9. 2012
 10. 2011
 11. 2010
  BIL. NOTIS PERKARA NOTIS
Bil. 01/2020

PINDAAN MENGENAI DAGANGAN BERBAHAYA UN 3166 DAN UN 3171

Bil. 02/2020

PENAMBAHAN KATEGORI LESEN PERKHIDMATAN SOKONGAN - LESEN JURU UKUR MINYAK ENJIN KAPAL (BUNKER SURVEYOR)

Bil. 03/2020

PEMATUHAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENULARAN WABAK NOVEL CORONAVIRUS 2019 nCOV

Bil. 04/2020

PENYAKIT ORONAVIRUS (COVID-19) - LARANGAN KEBENARAN BERLABUH DI MALAYSIA BAGI KAPAL-KAPAL PERSIARAN YANG BERLEPAS ATAU TRANSIT DI MANA-MANA PELABUHAN DI CHINA

Bil. 05/2020

WABAK PENYAKIT COVID-19 - LARANGAN KAPAL PERSIARAN MEMASUKI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS

Bil. 06/2020

PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN SUSULAN DARIPADA WABAK COVID-19: OPERASI PELABUHAN PASIR GUDANG, PELABUHAN TANJUNG PELEPAS DAN JETI PERSENDIRIAN

Bil. 07/2020

OPERASI TERMINAL DAN JETI PERSENDIRIAN WAJIB MEMATUHI SENARAI PERLU WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN P.U.(A)9

Bil. 08/2020

PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN SUSULAN DARIPADA WABAK COVID-19: OPERASI PELABUHAN PASIR GUDANG, PELABUHAN TANJUNG PELEPAS DAN JETI PERSENDIRIAN

Bil. 09/2020

PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN SUSULAN DARIPADA WABAK COVID-19: OPERASI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN LEMBAGA PELABUHAN JOHOR

Bil. 10/2020

PERLAKSANAAN SINGLE WINDOW SYSTEM eGATEWAY: MODUL KETIBAAN DAN PELEPASAN KAPAL

Bil. 11/2020

KEBENARAN BEROPERASI KHAS BAGI PENGENDALIAN SEMUA KARGO IMPORT DAN EKSPORT BAGI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS

Bil. 12/2020

KEBENARAN BEROPERASI KHAS BAGI PENGENDALIAN SEMUA KARGO IMPORT DAN EKSPORT BAGI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS

Bil. 13/2020

PENANGGUHAN SYSTEM eGATEWAY MULAI DARI JUMAAT, 17 APRIL 2020

Bil. 14/2020

KEBENARAN BEROPERASI KHAS BAGI PENGENDALIAN SEMUA KARGO IMPORT DAN EKSPORT BAGI PELABUHAN PASIR GUDANG DAN PELABUHAN TANJUNG PELEPAS

Bil. 15/2020

MENGEMASKINI SENARAI PERALATAN MELAWAN TUMPAHAN MINYAK DAN BAHAN KIMIA

  BIL. NOTIS PERKARA NOTIS
Bil. 47/2016
Bil. 46/2016 Penambahbaikkan Lembaga Pelabuhan Johor - Port Community System (LPJPCS)
Bil. 45/2016 Pelaksanaan Port Traffic Monitoring System (PTMS) & Penetapan Penggunaan GPS (GSM) Pada Lori Bermuatan Kontena di Pelabuhan (Pelabuhan Johor -JPS dan Pelabuhan Tanjung Pelepas - PTP)
Bil. 44/2016 Perlaksanaan VGM di Pelabuhan (Johor Port Berhad-JPB dan Pelabuhan Tanjung Pelepas-PTP)

Lampiran:

1. Peraturan V1/2 SOLAS MSC.1/Circ.1475

2. Maklumat Tambahan MSC.1/Circ.1548

3. General SOP berserta caj bagi pelabuhan (JPB dan PTP)

Bil. 35/2016

Bil. 09/2016 (PTP)

 

 

 

 

Pengendalian Kargo Pukal Pepejal Berdasarkan Kod Antabangsa Kargo Pukal Pepejal Maritim (IMSBC)

Pengendalian Kargo Pukal Pepejal Berdasarkan Kod Antabangsa Kargo Pukal Pepejal Maritim (IMSBC)

Notis Perkapalan Malaysia NPM 11/2014

Appendix A

Appendix 1 - Resolution MSC 354 (92)

Appendix 2

Bil. 36/2016

Bil. 08/2016 (PTP)

Pengendalian Dagangan Berbahaya UN NO. 3166 Dan UN NO. 3171

Pengendalian Dagangan Berbahaya UN NO. 3166 Dan UN NO. 3171

Bil. 37/2016

Bil. 10/2016 (PTP)

Maklumat Berkenaan Kargo Berbahaya Habuk Zink / Serbuk Zink

Maklumat Berkenaan Kargo Berbahaya Habuk Zink / Serbuk Zink

Bil. 38/2016

Bil. 11/2016 (PTP)

Pemakaian Pindaan 37-14 International Maritime Dangerous Goods (IMDG CODE)

Pemakaian Pindaan 37-14 International Maritime Dangerous Goods (IMDG CODE)

Bil. 39/2016

Bil. 12/2016 (PTP)

Keperluan Permit Untuk IMO Class 1, 6.2, 7 Dan Bahan Buangan Berbahaya

Keperluan Permit Untuk IMO Class 1, 6.2, 7 Dan Bahan Buangan Berbahaya

Bil. 40/2016

Bil. 13/2016 (PTP)

Pengkelasan Serat, Sayuran, Kering Sebagai Kargo Berbahaya Di Bahawah Kod IMDG

Pengkelasan Serat, Sayuran, Kering Sebagai Kargo Berbahaya Di Bahawah Kod IMDG

      mygovernment3     MOT    johor port3    PTP3    kastam 450px   imigresen JATA    Jabatan Laut JATA    Revised MDEC logo     masa3   mampu3

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image