Lembaga Pengarah

Ahli Lembaga Pengarah LPJ dan LPJTP

Pengerusi
YBrs. Tuan Haji Rosnan Bin Fathlal

Ahli Lembaga Pengarah
YBrs. Muhammad Razif Bin Ahmad

Agensi : Lembaga Pelabuhan Johor

Ahli Lembaga Pengarah
YBhg. Dato' Jana Santhiran A/L Muniayan

Agensi : Kementerian Pengangkutan Malaysia

Ahli Lembaga Pengarah
YBhg. Dato' Shahrol Anuwar Bin Sarman

Agensi : Kementerian Kewangan Malaysia

Ahli Lembaga Pengarah
Dr. Mohamed Shaharin bin Umar

Agensi : Unit Perancang Ekonomi, JPM

Ahli Lembaga Pengarah
Yang Berhormat Dato' Haji Ramlee Bin A Rahman

Agensi : Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor

Ahli Lembaga Pengarah
YBrs. Tuan Haji Zainor Bin Adani

Agensi : Majlis Perbandaran Pasir Gudang

Ahli Lembaga Pengarah
YB Dato' Seri Haji Che Zakaria Bin Mohd Salleh

Agensi : Bebas

Ahli Lembaga Pengarah
Yang Bhg. Dato' Chan Kong Yew 

Agensi : Bebas