Piagam Pelanggan

  1. Memastikan kelulusan permohonan lesen perkhidmatan sokongan, lesen jeti persendirian dan lesen malim dikeluarkan dalam tempoh 10 hari bekerja daripada tarikh terima permohonan yang lengkap.
  2. Memastikan surat kebenaran permohonan pengecualian pemaliman dapat dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh terima permohonan yang lengkap.
  3. Mengeluarkan surat setuju terima kepada pembida yang berjaya dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh sebut harga ditutup.
  4. Memproses dan meluluskan permohonan permit kerja dalam tempoh 24 jam daripada permohonan diterima.
  5. Memastikan akuan terima pertanyaan atau aduan daripada pelanggan diberikan dalam tempoh 48 jam atau 2 hari bekerja dan maklum balas dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh aduan atau pertanyaan diterima.
  6. Memastikan pembekal menerima bayaran dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh tuntutan bayaran diterima.