Port Notice

PORT NOTICES ISSUED BY JOHOR PORT AUTHORITY

 

  NOTICE NO. NOTICE MATTER
Bil. 47/2016 Notis Pelabuhan Bil 47/2017: Pelaksanaan Ship Emission Management System (SEMS)
Bil. 46/2016 Penambahbaikkan Lembaga Pelabuhan Johor - Port Community System (LPJPCS)
Bil. 45/2016 Pelaksanaan Port Traffic Monitoring System (PTMS) & Penetapan Penggunaan GPS (GSM) Pada Lori Bermuatan Kontena di Pelabuhan (Pelabuhan Johor -JPS dan Pelabuhan Tanjung Pelepas - PTP)
Bil. 44/2016

Execution VGM Port ( Johor Port Berhad - JPB and Port of Tanjung Pelepas - PTP ).

Bil. 35/2016

Bil. 09/2016 (PTP)

Pengendalian Kargo Pukal Pepejal Berdasarkan Kod Antabangsa Kargo Pukal Pepejal Maritim (IMSBC)

Pengendalian Kargo Pukal Pepejal Berdasarkan Kod Antabangsa Kargo Pukal Pepejal Maritim (IMSBC)

Notis Perkapalan Malaysia NPM 11/2014

Appendix A

Appendix 1 - Resolution MSC 354 (92)

Appendix 2

Bil. 36/2016

Bil. 08/2016 (PTP)

Pengendalian Dagangan Berbahaya UN NO. 3166 Dan UN NO. 3171

Pengendalian Dagangan Berbahaya UN NO. 3166 Dan UN NO. 3171

Bil. 37/2016

Bil. 10/2016 (PTP)

Maklumat Berkenaan Kargo Berbahaya Habuk Zink / Serbuk Zink

Maklumat Berkenaan Kargo Berbahaya Habuk Zink / Serbuk Zink

Bil. 38/2016

Bil. 11/2016 (PTP)

Pemakaian Pindaan 37-14 International Maritime Dangerous Goods (IMDG CODE)

Pemakaian Pindaan 37-14 International Maritime Dangerous Goods (IMDG CODE)

Bil. 39/2016

Bil. 12/2016 (PTP)

Keperluan Permit Untuk IMO Class 1, 6.2, 7 Dan Bahan Buangan Berbahaya

Keperluan Permit Untuk IMO Class 1, 6.2, 7 Dan Bahan Buangan Berbahaya

Bil. 40/2016

Bil. 13/2016 (PTP)

Pengkelasan Serat, Sayuran, Kering Sebagai Kargo Berbahaya Di Bahawah Kod IMDG

Pengkelasan Serat, Sayuran, Kering Sebagai Kargo Berbahaya Di Bahawah Kod IMDG