LPJ Gerbang Dunia

Berdekad-dekad menempah nama
Berdikit-dikit mencipta jaya
Kini terbukti kemampuannya
LPJ Pelabuhan terkemuka

Hikmah landasan setiap tugas
Pelabuhan dikawal selia
Kelopak kemakmuran terbuka luas
Berkat kerjasama seluruh warga

Demi ruang dan masa
Demi bangsa dan nusa
Gerbang utama perdagangan dunia
Impian di kejar kelak menjadi nyata

Demi ruang dan masa
Demi bangsa dan nusa
Gerbang utama perdagangan dunia
Impian di kejar.. Kini ..... menjadi nyata..