Articles

Pendaftaran Akaun Pembekal

Last Updated on Wednesday, 13 November 2013 15:53
Written by Hasni Zaki Hits: 4009

Kami mempelawa Syarikat-syarikat Bumiputera  dan Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Syarikat Suruhanjaya Malaysia (SSM), Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Kementerian Kewangan dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan untuk mendaftar sebagai pembekal / kontraktor di bawah Lembaga Pelabuhan Johor.

Maklumat Lanjut:

1. Pendaftaran Akaun Pembekal

2. Syarat Pendaftaran

3. Borang Permohonan