Unit Undang-Undang

Unit Undang-undang di LPJ berperanan membantu dan menasihatkan pihak pengurusan LPJ dalam mentafsirkan dan melaksanakan tanggungjawab mengikut undang-undang Negara. Ia juga bertindak sebagai Urusetia bagi Lembaga Pengarah LPJ dan LPJ (TP).