Unit Audit Dalaman

Unit ini membantu pihak pengurusan menjalankan urus tadbir yang baik berpandukan kepada arahan dan peraturan pentadbiran dan kewangan yang berkuatkuasa.