Muat Turun Borang

SENARAI BORANG

Semua kapal yang akan memasuki perairan Pelabuhan Johor adalah tertakluk kepada pematuhan kepada Kod ISPS dan Akta A1316.

Pengisytiharan perlu dibuat melalui Sistem EPENS LPJ bagi pengendali Terminal Penumpang, pengisytiharan hendaklah dibuat melalui sistem VCS PTP ataupun VCS JPB.

Agen-agen perkapalan terutama yang berurusan di jeti persendirian terlebih dahulu perlu berdaftar dengan LPJ bagi memudahkan perjalanan operasi di jeti persendirian . Pendaftaran boleh dibuat di sini.

Senarai borang/dokumen yang boleh dirujuk berkenaan keperluan ISMS dan sistem EPENS adalah seperti berikut :

Perkhidmatan Pelesenan yang dikendalikan oleh unit Marin meliputi perkhidmatan sokongan, lay-up dan jeti persendirian.

Terma dan syarat beserta borang permohonan yang terlibat adalah seperti berikut :

Perkhidmatan Sokongan

Lay-Up

Jeti Persendirian