Lembaga Pengarah

Ahli Lembaga Pengarah LPJ dan LPJTP

Pengerusi
Yang Berhormat Dato' Abdul Rahim Bin Ramli

Timbalan Pengerusi
Yang Berbahagia Dato' Chua Kok Ching

Agensi : Kementerian Pengangkutan Malaysia

Ahli Lembaga Pengarah
Encik Muhammad Razif Bin Ahmad

Agensi : Lembaga Pelabuhan Johor

Ahli Lembaga Pengarah
Dr. Normas Binti Awang

Agensi : Kementerian Kewangan Malaysia

Ahli Lembaga Pengarah
Dr. Mohamed Shaharin bin Umar

Agensi : Unit Perancang Ekonomi, JPM

Ahli Lembaga Pengarah
Tuan Haji Ramlee Bin Haji Abdul rahman

Agensi : Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor

Ahli Lembaga Pengarah
Encik Hasrin Kamal Bin Hashim

Agensi : Yang Dipertua MPPG

Ahli Lembaga Pengarah
Encik Chong Chee Siong

Ahli Bebas

Ahli Lembaga Pengarah
Dato' Hajjah Sharifah Azizah Binti Dato' Syed Zain Al-Shahab

Ahli Bebas

Ahli Lembaga Pengarah
Encik Tan Ba Ba

Ahli Bebas