Lembaga Pengarah

Ahli Lembaga Pengarah LPJ dan LPJTP

Pengerusi
Yang Berhormat Dato' Abdul Rahim Bin Ramli

Ahli Lembaga Pengarah
Encik Muhammad Razif Bin Ahmad

Agensi : Lembaga Pelabuhan Johor

Ahli Lembaga Pengarah
Dr. Normas Binti Awang

Agensi : Kementerian Kewangan Malaysia

Ahli Lembaga Pengarah
Dr. Mohamed Shaharin bin Umar

Agensi : Unit Perancang Ekonomi, JPM

Ahli Lembaga Pengarah
Tuan Haji Ramlee Bin Haji Abdul rahman

Agensi : Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor

Ahli Lembaga Pengarah
Tuan Haji Zainor Bin Adani

Agensi : Majlis Perbandaran Pasir Gudang