Kumpulan Pengurusan

KUMPULAN PENGURUSAN

Encik Muhammad Razif Bin Ahmad
Pengurus Besar

 

Encik KAMARUZAMAN BIN HJ MUNASIR
Penolong Pengurus Besar
(Bahagian Khidmat Korporat & Pembangunan)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

   

Encik AHMAD SALHIN BIN MUSTAPA
Penolong Pengurus Besar
(Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan
)

 

KOSONG
Penolong Pengurus Besar
(Bahagian Operasi & Kawal Selia
)

 

KOSONG                                    
Juruaudit Dalam

 

   
 

Puan AIZUN NAZLIN BINTI ABDULLAH
Penasihat Undang-Undang