Kumpulan Pengurusan

KUMPULAN PENGURUSAN

Encik Muhammad Razif Bin Ahmad
Pengurus Besar

 

Encik Kamaruzaman Bin Munasir
Penolong Pengurus Besar
(Bahagian Operasi & Kawal Selia
)

 

 

   

 En Norazlin

Encik Norazlin Bin Yusop
Penolong Pengurus Besar
(Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan
)

 

Encik Ahmad Salhin Bin Mustapa
Penolong Pengurus Besar
(Bahagian Khidmat Korporat & Pembangunan)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

 


 

 management huda  
Cik NURUL HUDA BINTI TAHWAN                                    
Juruaudit Dalam
 

Puan AIZUN NAZLIN BINTI ABDULLAH
Penasihat Undang-Undang