Bantuan

BANTUAN

Kemudahan Carian

 Carian terletak di sudut atas kanan membolehkan pengguna mencari maklumat yang dikehendaki pada laman web Lembaga Pelabuhan Johor.


Kemudahan Peta Laman

 Kemudahan ini terletak di sudut atas kanan membolehkan pengguna mencari senarai penuh muka surat yang terkandung dalam laman web Lembaga Pelabuhan Johor.


Kemudahan Menu

  • Menu utama laman web Lembaga Pelabuhan Johor terdiri daripada Laman Utama, Mengenai LPJ, Orang Awam, Warga LPJ dan Hubungi Kami
  • Menu Mengenai LPJ memberi maklumat menyeluruh berkenaan LPJ dan dipecahkan kepada 6 sub menu; Maklumat Korporat, Organisasi, Operator Pelabuhan, Perkhidmatan, Pusat Maklumat dan Bantuan Laman Web
  • Menu Orang Awam lebih tertumpu kepada isi kandungan yang diperlukan oleh orang ramai seperti muat turun borang, sewaan, kerja kosong, tender dan sebutharga dan maklumat am.
  • Menu Warga LPJ lebih tertumpu kepada perkhidmatan internet/intranet yang sedia ada dan dikhususkan untuk keseluruhan warga LPJ
  • Menu hubungi kami mengandungi borang interaktif, alamat LPJ dan Google Map.