Arkib Berita

APRIL 2010

Teks Ucapan Pengurus BEsar LPJ DI Perhimpunan Bulanan Lembaga Pelabuhan Johor

Bismilahirahmannnirrahim
Assalamualikum W.B.K.T dan salam 1 Malaysia

Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur ke hadrat ilahi kerana dengan kurnia dan restunya maka dapatlah saya bersama-sama dengan wargakerja LPJ di perhimpunan bulanan ini.

MAC 2010

Penyertaan Lembaga Pelabuhan Johor Di Dalam Pameran TOC Asia 2010 Shanghai, China

Lembaga Pelabuhan Johor telah menyertai pameran Terminal Operator Conference (TOC) Asia Conference & Exhibition 2010 yang telah diadakan dari 16 hingga 18 Mac 2010 bertempat di Shanghai International Convention Centre, China.

JANUARI 2010

TEKS UCAPAN, PENGURUS BESAR, LEMBAGA PELABUHAN JOHOR DI MAJLIS PERHIMPUNAN BULAN JANUARI 2010 LEMBAGA PELABUHAN JOHOR PADA 15 JANUARI 2010 (JUMAAT)

Terima kasih Puan Pengacara Majlis,

Bismillahirahmannirahim,

Yang dihormati Penolong-Penolong Pengurus Besar, (LPJ), HOD-HOD, Ketua-Ketua Unit serta semua Warga Kerja LPJ yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam 1 Malaysia.