LOGO LPJ

 

Slaid Pembentangan Port Week 2018 boleh dimuatturun di sini:

 

1. Ports and Logistics 2025 - Hari 1

2. Ports and Logistics 2025 - Hari 2

3. Johor Halal Logistics 1.0