LOGO LPJ

 

 

NOTIS PEABUHAN BIL 57/2018

LEMBAGA PELABUHAN JOHOR

 

TAMBAHAN KEPADA NOTIS PELABUHAN

BIL 20/05/2014 - GARIS PANDUAN PELAYARAN DI DALAM

HAD PELABUHAN PASIR GUDANG

(Klik untuk muat turun)