Sebutharga Perkhidmatan Security Posture Assessment (SPA) Untuk Tujuan

Pengujian Keselamatan Bagi Setiap Sistem Yang Terdapat Di LPJ

 

Kenyataan sebutharga 2018 Julai 9 ii Malay pg1

Kenyataan sebutharga 2018 Julai 9 ii Malay pg2