Senarai Harga Bagi Penyewaan Mesin Fotostat (Berwarna) Bagi Keperluan LPJ Untuk Tempoh Tiga Tahun:

 

senarai harga bagi penyewaan mesin fotostat