Data Terbuka

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. MOT dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.​​

 Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :​

pdf flatTerma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0​ ​il.

 

​Tajuk

​For​​mat

1. Jumlah Kontena yang Dikendalikan Mengikut Pelabuhan (2003-2015)

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON

2.

​​Jumlah Kapal yang Berlabuh M​engikut Pelabuhan (2003-2015)

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON

3.

Jumlah Kargo yang Dikendalikan Mengikut Pelabuhan (2003-2015)

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON

4. Jumlah Kargo yang Dikendalikan Mengikut Pelabuhan dan Jenis, Malaysia, 2015

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON

 

Selanjutnya>>